De ouderraad is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. De ouderraad vertegenwoordigt hiermee alle ouders op onze school en heeft een signalerende functie voor allerlei zaken die op school spelen.

De belangrijkste functie van de ouderraad is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal voert de ouderraad de werkzaamheden zelf uit, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school. De ouderraad verzorgt (samen met het team) o.a. het sinterklaasfeest, kerstviering, de wandelvierdaagse, het Willibrordusfeest, carnaval, de paasviering etc.

Aan het begin van elk schooljaar krijgt iedere ouder een hulpouderformulier mee naar huis. Hierop kunt u invullen bij welke activiteit u bereid bent te helpen. Mocht u hebben aangegeven te kunnen helpen bij een activiteit, dan wordt u te zijner tijd benaderd door de oudervereniging of u nog wilt en kunt helpen. Na toezegging van uw hulp krijgt u, soms schriftelijk, verdere uitleg over wat er van u verwacht wordt. Met de inzet van klassenouders willen we bij deze activiteiten de communicatie en de organisatie vloeiend laten verlopen. Ieder jaar is opnieuw gelegenheid om u als klassenouder op te geven. De Ouderraad informeert de klassenouders over de gang van zaken hieromtrent.
De school waardeert de inzet van ouders enorm!

De ouderraad bestaat uit de volgende leden: