Tussen schoolse opvang (het overblijven)

Het overblijven van de kinderen op school wordt geregeld door Stichting Kinderwereld Coevorden.
Als u uw kind wilt laten overblijven dan ligt er een informatiemap op school voor u klaar.
Hierin staat hoe het overblijven is geregeld. Blijft uw kind regelmatig over dan moet u een machtigingsformulier invullen voor het betalen van een strippenkaart. Elk kind krijgt namelijk een strippenkaart.

Voor 10 strippen betaalt u € 2,50 per strip en voor 25 of meer strippen betaalt u € 2,00 per strip. De strippenkaarten blijven geldig t/m groep 8. Als er dan nog strippen over zijn, dan kan dat worden verrekend.
Op het inschrijfformuliier geeft u o.a. aan welke strippenkaart u wenst en op welke dagen uw kind overblijft. Naar aanleiding daarvan worden er per dag lijsten gemaakt met de namen van de kinderen die vast overblijven en die zo nu en dan overblijven (de zgn. flexkinderen).
"Vast" wil zeggen dat uw kind er altijd is. Als uw kind flex staat wil dat zeggen dat er voor die dag een kruisje gezet moet worden achter de naam van uw kind.

Belangrijk is het aan- en afmelden. 's Ochtends tellen we de kinderen die zich aangemeld hebben. Nu gebeurt het regelmatig dat een kind niet wordt aan- of afgemeld. Dit is wel belangrijk want hierop baseren wij het aantal overblijfkrachten. Als er zo maar vijf kinderen meer zijn, kan het zijn dat er te weinig overblijfkrachten ingezet worden. Dit is erg vervelend, niet alleen voor ons, maar ook in verband met de veiligheid van de kinderen.

Dus ook voor de veiligheid van uw kinderen willen wij dringend vragen of u uw kind(-eren) aan wilt melden (betreft de flexkinderen) en / of af wilt melden (betreft de vaste kinderen).

U kunt dit doen op maandag-, dinsdag-, of donderdagochtend bij Susan Donkers (coördinator van school) of Suzan Donkers bij de balie in de gang of via email: tsows@onderwijsteamcoevorden.nl

Namens alle overblijfouders alvast bedankt.

Met vriendelijk groet

Susan Donkers
(coördinator voor het overblijven)