De Verkeersouder en het Drents verkeersveiligheidslabel

Op onze school is ook een verkeersouder actief. Namens de ouders is dat Mevr. Marjolein Ambergen. Samen met twee leerkrachten (Sylvia Tent en Maike Maathuis) is de verkeersouder de contactpersoon tussen school en gemeente inzake verkeersaangelegenheden rondom school. Samen met de verkeersouders van andere scholen zijn er regelmatig bijeenkomsten rondom bepaalde thema’s en hebben ze gezamenlijke inspraak inzake het verkeersbeleid van de gemeente.

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria. Sinds 2013 is ook onze school in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel.

images