Verantwoordingsdocument Opbrengsten

   

Norm 2014-2015

2012- 2013

2013- 2014

2014- 2015

1. Toezichtsarrangement   basis basis basis
 
2 Leerlingen zonder gewicht   263 281 291
3. Leerlingen met gewicht 0,3   19 17  21
4. Leerlingen met gewicht 1,2    3 3  0
5. Totaal aantal leerlingen   285 301 312
 
6. Advies PRO-VSO    0  0 0
7. Advies VMBO BB – KB    4  6 10
8. Advies VMBO GL – TL   10 10 7
9. Advies HAVO    7  6 7
10. Advies HAVO-VWO        
11. Advies VWO    2  1 4
12. Advies gymnasium    0  4 4
13. Rendement na drie jaar        
 
14. CITO-eindtoets ongecorrigeerd   538,6 538,1 533,9
15. CITO-schoolgroep    8  7 7
15. CITO-eindtoets ondergrens   534,0 534,2 531,3
  CITO-eindtoets bovengrens   538,0 538,2 536,2
16. Taal   77,9 76,5 79,5
17. Rekenen   43,9 43,2 57,3
18. Wereldoriëntatie   69,8 68,3 61,3
19. Studievaardigheden    28,8  30,8 n.v.t.
 
20. Taal voor kleuters E2 % ABC   95 % 80 % 77 %
21. Taal voor kleuters E2 GVS   75,2 72,2 71,7
 
22. DMT E3 % ABC   92 % 83 % 74 %
23. DMT E3 GVS 33 46,5 45,3 42,2
 
24. DMT E4 % ABC   74 % 75 % 67 %
25. DMT E4 GVS 56 65,7 68,6 66,2
 
26. RW E4 % ABC   93 % 72 % 78 %
27. RW E4 GVS 180 65,0 69,0 195,3
 
28. RW E6 % ABC   84 % 53 % 56 %
29. RW E6 GVS 89 91,0           88,1 89,5
 
30. BL M6 % ABC   84 % 61 % 68 %
31. BL M6 GVS 32 34,6 30,2 33,5
 
32. SPE E6 % ABC   88 % 58 % 80 %
33. SPE E6 GVS   138,3 136,1 138,6