Sinds 2013 zijn we verplicht een meldcode 'huiselijk geweld' te hanteren. Middels deze meldcode verplicht de overheid ons melding te doen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld. De meldcode kunt u hieronder inzien.

meldcode 'huiselijk geweld'.pdf