Jaardoelen voor 2017 (voortgekomen vanuit het jaarverslag 2016):

1. In 2017 zijn we in staat om per leerdoel effectief te clusteren bij leerlingen en hierbij naar de rol van de leerkracht te kijken.

2. In 2017 willen wij talenten van onze leerlingen meer tot uiting laten komen binnen de creatieve vakken en de zaakvakken. Daarnaast willen we daarmee creativiteit en betrokkenheid in de school bevorderen en verhogen.

3. In 2017 willen we vaardigheden die voor de leerlingen nodig zijn binnen de 21e eeuw, zichtbaar zien terugkomen in onze leerlingen.

4. In 2017 willen we dat de leerlingen actiever betrokken zijn bij het vaststellen van persoonlijke kinddoelen.

5. In 2017 willen we dat ons onderwijs deels is afgestemd op individuele onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen.

6. In 2017 willen we steeds meer toe naar 'de leerling centraal'. Dit betekent dat we een mede-eigenaarschap bij leerlingen terugzien wanneer het gaat om hun eigen leerproces.

7. In 2017 willen we de leesmotivatie bij onze leerlingen verhogen.

8. In 2017 willen we de ouderbetrokkenheid binnen de school verhogen en verbreden.

9. In 2017 willen we de communicatie en de communicatiestructuur binnen de school verbeteren.

10. In 2017 hebben we een professionele cultuur in gang gezet waarbij leerkrachthandelen en zelfreflectie centraal staat.