St. Theresia is een katholieke dorpsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. We zijn een laagdrempelige school met veel aandacht voor een rijke leeromgeving, waar kinderen zich veilig voelen en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Een school waar het woord ‘samen’ een belangrijke rol speelt. We maken samen het onderwijs, kinderen, leerkrachten en ouders.

Wij staan ervoor kinderen in hun eigen omgeving onderwijs te kunnen bieden, toegesneden op persoonlijke mogelijkheden. Kinderen die daarbij problemen ondervinden, willen wij zoveel mogelijk in onze school opvangen. Leerkrachten scholen zich steeds bij om daarop een steeds beter antwoord te kunnen geven. Passend onderwijs, een ontwikkeling die wij al lang ondersteunen. Omgaan met verschillen en het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen is een complexe uitdaging voor elke leerkracht. Handelingsgericht werken (HGW) is een effectieve aanpak om doelgericht en planmatig uit- en om te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen. Ongeacht of het gaat om leerlingen die in hun ontwikkeling achterblijven of excellente leerlingen! (meer informatie kunt u vinden bij kwaliteitszorg HGW)

De St. Theresia is een kleine school. We hebben niet voor ieder leerjaar een aparte groep. We werken daarom met verschillende combinatiegroepen. Een voordeel voor de kinderen is, dat er eerder een beroep op de zelfstandigheid van het kind gedaan wordt.