Op 1 mei 1933 werd de school in gebruik genomen (Lees ook ‘Onze school’). De school ging van start met 170 leerlingen en groeide door tot ruim boven de 200 leerlingen. Na 1960 daalde het leerlingenaantal gestaag. Op dit moment wordt de school door ongeveer 100 leerlingen bezocht. Ook hier zal de komende jaren het leerlingenaantal teruglopen.

Onze school staat in een van oudsher katholiek dorp waar zo nu en dan gebouwd wordt en waar bijna alle ouders kiezen voor de enige school in het dorp. Velen van hen hebben ook onze school bezocht in het verleden. De school neemt binnen het dorp een centrale plaats in. De school onderhoudt nauwe contacten met de parochie, het dorpshuis, het Plaatselijk Belang en de sportverenigingen.

De school heeft in de loop der jaren een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan en is daarmee klaar voor de toekomst!