Ouders kunnen op verschillende manieren hun betrokkenheid tonen door deel te nemen in de volgende structuren:

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad (OR)
School Advies Commissie (SAC)