We willen dat de kinderen zich veilig en gehoord voelen op onze school. Daarom hebben we een leerlingenraad die actief betrokken is bij (leer)inhoud en activiteiten die we in en om de school organiseren. de leerlingenraad bestaat uit kinderen vanaf groep 5. De leerlingen maken in overleg zelf de agenda en verzorgen de notulen en zorgen ze er zelf voor dat alle leerlingen en leerkrachten op de hoogte zijn van de besproken onderwerpen