Huiswerkafspraken op schoolniveau voor groep 4 t/m 8

Alle kinderen moeten leren omgaan met huiswerk. Uiteraard willen we dat langzamerhand opbouwen. Kinderen moeten immers ook nog tijd hebben om lekker te kunnen spelen. Dus in groep 4 krijgen ze minder huiswerk mee dan in groep 7 en 8.

Doel:

De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van bepaalde taken.
De kinderen leren al enigszins te plannen.
Voor de bovenbouw kinderen is het tevens een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daar zullen ze dagelijks huiswerk krijgen.
Bij het structureel in gebreke blijven van het maken en/ of leren van het huiswerk zonder opgaaf of geldige redenen, brengt de groepsleerkracht de ouder(s) daarvan op de hoogte. Zo kunnen ouders hun kind begeleiden en tijdig aansturen bij de zorg voor het huiswerk.