Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt op de St. Theresiaschool. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u uw kind aanmelden bij de directeur. U dient de aanmelding schriftelijk te doen middels het door de school gehanteerde aanmeldformulier. U krijgt informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over het kind. De school krijgt via de kennismaking en uw schriftelijke aanmeldformulier zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Op basis van het aanmeldformulier beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden.

Mocht de inschrijving niet lukken nadat u de aanmelding heeft gedaan, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft. Nadat u uw kind heeft ingeschreven voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van groep 1 maakt u vervolgens een afspraak. Zij zal een intakegesprek houden met de ouders en het kind. Tevens gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over groep 1.