WMKPO, deze letters staan voor Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs.

Het is een instrument die veel scholen gebruiken voor de kwaliteitszorg. Kwaliteit mag geen toeval zijn; zorgen voor kwaliteit gaat niet vanzelf. Het permanent borgen en verbeteren van de kwaliteit van de school en de leerkrachten vindt pas goed plaats als er sprake is van een methodische aanpak.

In vier jaar tijd toetsen we als school alle 19 beleidsterreinen, je moet dan denken aan pedagogisch handelen, schoolklimaat, opbrengsten, contacten met ouders etc. Onze leerkrachten vullen deze vragenlijsten in, samen bespreken we de uitslag en maken we een plan van aanpak. Ook onze ouders en leerlingen worden om de twee jaar gevraagd om een algemene vragenlijst in te vullen. Ook deze uitkomsten nemen we mee om onze kwaliteit te optimaliseren. Immers onderwijs maak je samen.