Handelingsgericht Werken (HGW) gaat onder andere uit van de onderwijsbehoeften van elk kind: wat vraagt dit kind van ons onderwijs? Wat vraagt dit kind van ons, zodat we de onderwijsdoelen kunnen behalen?

Het handelen van de leerkracht staat hierbij centraal: de leerkracht doet ertoe. Binnen het HGW wordt ook veel belang gehecht aan het leren van elkaar, de leerkrachten, externe deskundigen maar juist ook de ouders. Zij kennen hun kind immers het beste. Door elkaar deskundigheid te gebruiken, kun je met elkaar komen tot een aanpak en begeleiding van het kind die werkt! Om deze reden nodigen we de ouders in oktober al uit voor de ‘afstemmingsgesprekken’. De ouders wordt gevraagd om een vragenlijst m.b.t. hun kind in te vullen.

In alle klassen werken de leerkrachten met groepsplannen voor o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Kinderen zijn uniek, zij verschillen allemaal in aanleg, werktempo, concentratie en motivatie. In deze groepsplannen leggen we vast welk kind wat nodig heeft en hoe hiermee om te gaan in de klas. St. Theresia, een uitdaging voor ieder kind.