Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Kinderen die gepest worden, ondervinden hier veel last van, zowel nu als in de toekomst. Pesten vormt een ernstige bedreiging voor de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Door de jaren heen is er op verschillende manieren geprobeerd pesten te voorkomen en te verminderen. Lang geleden werd aangenomen dat het invoeren van meer en strengere regels de beste manier was om pesten aan te pakken. Inmiddels weten we dat alleen invoeren van strengere regels niet helpt: om pesten tegen te gaan is systematische en voortdurende inspanning nodig.

Het Finse antipestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek.Een van de kernpunten van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. KiVa focust niet alleen op de pesters en slachtoffers, maar gaat ervanuit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt en optreedt tegen de pesters, dan zullen de pesters sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van de groep is daarom erg belangrijk voorhet succesvol tegengaan van pesten op scholen en dat is wat KiVa doet.

KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten, en monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een specifieke aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen. Op Nederlandse KiVa-scholen is het pesten met meer dan de helft afgenomen.