Wat gebeurt er op facebook?

Volg ons op Facebook en je bent altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes over onze school

Missie en visie


De missie van onze school is:

St. Theresia, een uitdaging voor ieder kind!

De St. Theresia is een katholieke dorpsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We willen een laagdrempelige school zijn met veel aandacht voor een rijke leeromgeving, waar kinderen zich veilig voelen en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Een school, die veel aandacht besteedt aan optimale ontwikkeling van kinderen en communicatie met ouders hierover op basis van gelijkwaardigheid. Een school waar het woord ‘samen’ een belangrijke rol speelt.

We geven vorm aan onze missie vanuit een gezamelijke visie op onderwijs waarbij een koppeling maken tussen de pedagogische visie en het didactisch handelen in de klas.

Vanuit een ordelijke, functionele en uitdagende leeromgeving werken we aan een pedagogische klimaat waarin de leerling zichzelf kan zijn. Dit proberen we te bereiken d.m.v. een postieve begeleiding van elke leerling, waarin vertrouwen, waardering en aandacht centrale begrippen zijn.

Op school werken we handelingsgericht. De onderwijsbehoeften van leerlingen worden in kaart gebracht. We werken met groepsplannen voor leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte. We hanteren hierbij de indeling: basis, meer en weer leerlingen.

Identiteit


Sint Theresia, de naam is ontleend aan Theresia van Lisieux, een Franse heilige. Zij werd in 1925 heilig verklaard. Onze school is dan ook een katholieke dorpsschool. Maar we staan open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.

De identiteit van onze school zou je kunnen samenvatten met de volgende regel:

Van inspiratie naar waarden, van waarden naar de onderwijspraktijk.

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor “ontwikkelen met passie”.
Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de stichting vindt u op www.catent.nl.