Wat zijn de taken van de SchoolAdviesCommissie?

De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met werving/”benoeming” van de leden.
De SAC vergadert ongeveer zes keer per schooljaar in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.

Leden van de SAC zijn:

Mevr. Esther Koerts
Mevr. Manuela Waninge
Vacature oudergeleding
Mevr. Marion Wesselink

Wilt u de SAC van de Rkbs Panta Rhei bereiken, dan kan dat via de brievenbus van school (graag op de envelop zetten dat het voor de SAC bestemd is), of via e-mail: sac.pantarhei@catent.nl.