In het belang van het schoolsucces van de leerlingen, willen wij de ouders/verzorgers graag informeren over de gang van zaken binnen de school.
Dit gebeurt onder andere door:

Op onze website vindt u veel informatie over onze school. U kunt er voor kiezen om zelf te zoeken in onze menu’s, maar u kunt er ook voor kiezen om op interessante informatie voor uw doelgroep te kiezen. Dit doet u door op de hompage te klikken op de knop: ‘ik ben bestaande ouder’ of ‘ik ben nieuwe ouder’. Wij hebben geprobeerd de meest interessante informatie op deze wijze per doelgroep gemakkelijk toegankelijk te maken. Mocht u suggesties hebben, dan horen wij dat graag.

Ook heeft onze school een eigen schoolapp. Deze kunt u downloaden door de volgende QRcode te scannen. De schoolapp is een eenvoudige vorm van media om bijvoorbeeld door te geven dat uw kind ziek is of overblijft. En wanneer u de app heeft gedownload, kunt u middels een pushbericht ‘dringende’ informatie ontvangen.

De schoolgids vindt u hier op onze website. Naast dat het een verantwoording van ons onderwijs is aan de Onderwijsinspectie, staat er veel informatie in voor ouders/verzorgers van onze school en geïnteresseerde ouders/verzorgers. De schoolgids kunt u ook in een papieren versie inzien bij de directeur.

Jaarlijks brengen wij ook een jaarkalender uit als bijlage bij de schoolgids. Hierin vindt u beknopt praktische informatie voor dat schooljaar. Per gezin wordt er een jaarkalender uitgereikt. Ook ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van onze school ontvangen bij inschrijving een jaarkalender van dit jaar. U kunt de kalender ook altijd hier digitaal raadplegen.

Op de eerste vrijdag van de maand ontvangen onze ouders/verzorgers via Klasbord een nieuwsbrief. Wanneer u wilt, kunt u een papieren versie van de nieuwsbrief ontvangen.

Aan het begin van het schooljaar houden wij een oudervertelmiddag/-avond. U kunt zo’n moment zien als een omgekeerd tienminutengesprek. Tijdens het oudervertelgesprek vertelt u aan de mentor het een en ander over uw kind. U kent uw kind het best. U bent dan ook een goede bron om als mentor informatie over uw kind te krijgen. U voert dit oudervertelgesprek met de (leerling)mentor van uw zoon/dochter. Ouder(s)/verzorger(s) hebben een grote invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind.

Onze leerlingen werken met een persoonlijk portfolio. In dit portfolio verzamelen zij, in overleg met hun mentor, bewijsstukken van hun persoonlijke ontwikkeling. Het wordt een naslagwerk wat, naast hun rapport, iets is waar ze zelf heel trots op zijn.

Drie keer per schooljaar is er een contactmiddag/-avond gepland. Deze momenten van overleg zijn in november (groep 1 t/m 6 op afspraak, groep 7&8 verplicht), na het eerste rapport in januari/februari (alle groepen verplicht) en in juni/juli (groep 1 t/m 6 op afspraak, groep 7 verplicht). Tijdens deze gesprekken is het leerlingportfolio onderdeel van het gesprek. De geplande data voor het komend schooljaar kunt u vinden op de jaarkalender.

En wanneer u vragen heeft, maak vooral een afspraak met een van onze leerkrachten.