Er wordt lesgegeven aan leerlingen in de leeftijd van 4 -12 jaar. De huidige ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel: passend onderwijs, talentontwikkeling, eigenaarschap van leerlingen, actief burgerschap en kwaliteitsbeleid zijn enkele voorbeelden van actuele ontwikkelingen waar de Rkbs Panta Rhei mee te maken heeft.

Per schooljaar 2012-2013 werkt de Rkbs Panta Rhei vanuit een ander organisatieprincipe dan het jaarklassensysteem. In ons concept wordt er gewerkt vanuit verticale units. De units zijn georganiseerd door een clustering van groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8.

De samenstelling van deze units is gedaan op basis van de zone van de naaste schoolontwikkeling. Het aantal leerlingen, beschikbare arbeidskrachten en het draagvlak bij ouders/verzorgers maakt dat er gekozen is voor een zo passend mogelijk concept met als doel het vergroten van arbeidsproductiviteit (kwantitatief & kwalitatief). De innovatieve inzet van de onderwijsproductiemiddelen levert een minimaal gelijke leeropbrengst, verhoogt de arbeidsproductiviteit en –satisfactie, biedt een ander carrièreperspectief en realiseert voor zover mogelijk passend onderwijs.

Het leren wordt georganiseerd vanuit drie basisunits. Leerlingen starten in de ochtend altijd in hun eigen unit. Gedurende de dag staan instructies centraal en wordt er deels methodisch lesgegeven en deels op basis van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen. Wij streven ernaar om instructie te geven op basis van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen. De basisvakken worden groepsdoorbrekend aangeboden volgens ‘1-kind-1-plan’, op basis van individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit gebeurt d.m.v. clustering van leerlingen. De leerkracht heeft als voornaamste rol in de groep de rol als instructeur.

Om groepsdoorbrekend te kunnen werken is het weekrooster dermate op elkaar afgestemd dat groepsdoorbrekend werken mogelijk is.

Zelfstandig werken is van groot belang binnen ons vernieuwde onderwijsconcept. Leerlingen werken in de groepen 1/2 met de methode ‘Kleuterplein’ waardoor zij op jonge leeftijd al in aanraking komen met het zelfstandig spelend leren. Wij streven naar een eenduidige organisatie van het zelfstandig spelen, leren en werken. Hier zetten wij o.a. een leerling-specifieke takenkaart voor in.

Wij hebben gelijke begin- en eindtijden voor alle groepen. De schooltijden vindt u op de jaarkalender.