Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kwink is meer dan een anti-pest programma. Het is een methode dat preventief werkt vanuit de gedachten dat veel gedragsproblemen door het aanbieden van goed onderwijs zijn te voorkomen. Kwink biedt een proactieve, preventieve aanpak om de sociale veilige leeromgeving te waarborgen. Meer informatie kunt u vinden op www.kwinkopschool.nl.